Synmätningar - Östman Optik
Facebook
Karta
Instagram
Öppettider
Mån-Fre
9:30-18

Synmätningar

Våra optiker tar hand om dig och dina ögon på bästa sätt.

Vi kan mäta upp 14 olika ”brytningsfel” som kan finnas i ögat. Vår Tomograf analyserar hornhinnan och ögats främre delar inklusive linsen.

Med hjälp av en Optomap kan vi fotografera ögonbotten i 200 grader jämfört med en traditionell ögonbottenkameras 45 grader.

OCT eller “Optical Coherence Tomography” används för att ta tredimensionella bilder av näthinnan och hornhinnan i genomskärning. Den används också vid tillpassning av individanpassade kontaktlinser.

Dessutom gör vi gör synfältsmätningar, tåranalys, kontroll av samsyn med mera.

Boka en tid eller hör av dig för att veta mer

Analys av ögonrörelser: Du kanske har problem med samarbetet mellan dina ögon, eller undrar om ögonen stör när du läser.

Om du är i skolåldern mäter vi upp bl.a med KingDevick test om du har problem att följa rader. Träningsbara avvikelser är möjliga att åtgärda med enkla träningsmetoder eller med HTS2 online program.

Boka en tid eller hör av dig för att få veta mer